Thông báo thay đổi "" Bảng giá dịch vụ rửa xe ""

Nguyễn Hoàng Auto thông báo đến Quý khách hàng ” Bảng giá dịch vụ rửa xe 💦“ có sự thay đổi như sau, được áp dụng kể từ ngày 01/12/2023.

Nguyễn Hoàng Auto cam kết sẽ đem đến cho Quý khách trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ rửa xe của chúng tôi!

Nguyễn Hoàng Auto - Đồng hành vạn dặm!🏎️

47899479230f8a51d31e
 

rửa xe Dịch vụ rửa xe ô tô Rửa xe ô tô bình đại giá rửa xe ô tô bình đại gara rửa xe ô tô bình đại gara bình đại bến tre